Tel: +45 70 70 73 10CASCASONLINE

Pap, papir og fortrolige dokumenter

Pap, papir og fortrolige dokumenter, ofte gerne i store mængder, kan ikke undgås på fabrikker, i virksomheder, butikker eller boligforeninger.

Cas Cas Gruppen A/S kan levere, opstille og tømme containere samt beholdere til blandt andet pap, papir og fortrolige dokumenter, som bortskaffes på miljørigtig vis. Vi kan også opstille pappressere hvis papmængden er stor.

Hvad må komme i papcontaineren?

I tænker måske, at det er unødvendigt at opremse en liste af affald der må komme i papcontainere, men det er af vores erfaring, at der kan opstå tvivl. Pap er nemlig ikke bare pap.

I må smide følgende i Jeres papcontainer:

Obs: Pap til genanvendelse må ikke være vådt, forurenet eller coatet, eksempelvis drikkekartoner fra mælk, kakao eller juice eller brugte pizzabakker. Det må altså ikke smides i containeren. Derudover skal I heller ikke smide pap med plast, ringbind eller indbundne bøger i Jeres papcontainere.

Hvilke typer af papir må smides i papircontaineren?

Papir kommer i mange farver, former og størrelser, og kan bruges til uendelige mange formål. Herunder kan I se en liste over, hvad I må smide i Jeres papircontainer:

Obs: Nøjagtigt ligesom med pap, må I ikke smide vådt, forurenet eller coatet papir i Jeres papircontainer. Pap, karton, madpapir, selvkopierende papir, hele papirruller og brugte papirhåndklæder må heller ikke smides i containeren.

Hvordan behandles og bortskaffes fortrolige dokumenter?

Har I nogensinde tænkt over hvilke informationer der printes og derefter smides direkte ud sammen med almindeligt papir? Ofte burde den type papirer smides i en aflåst beholder med sprække og køres direkte til destruktion.

Cas Cas Gruppen håndterer fortroligt papir og dokumenter med respekt for behandling af personlige- og virksomhedsoplysninger. Der er mange måder at destruere følsomme dokumenter på, men sikkerheden ved destruktionen er høj uanset formen.

Miljørigtig affaldshåndtering til alt Jeres affald

Pap, papir og fortrolige dokumenter er bare nogle ud af mange affaldstyper, som skal smides i individuelle containere og beholdere, for at blive bortskaffet korrekt.

Cas Cas Gruppen kan naturligvis assistere Jer med alle former for containere og beholdere i de størrelser I ønsker.

Langt de fleste af vores kunder vælger en abonnementsløsning med faste tømninger. Det kan I også få. Vi laver en aftale indbyrdes og finder en tømningsfrekvens som passer til Jeres behov.

TOP