Tel: +45 70 70 73 10CASCASONLINE

Food rengøring

At rengøre en fødevareproduktion kræver megen omhyggelighed og kendskab til rengøringsprocedurer, rengøringsmidler samt mikroorganismer.

Hos Cas Cas Gruppen A/S kan vi assistere Jer med rådgivning og vejledning om interne og eksterne procedurer, instruktioner samt fødevaresikkerhed, og vi kan bistå Jeres fødevareproduktion medrengøring af højeste kvalitet med godkendte og miljøskånsomme rengøringsmidler.

Nej tak til skidt, snavs og mikroorganismer

Patogene mikroorganismer såsom Listeria monocytogenes, som er en af de mest udbredte fødevarerbårne bakterier i produktionsmiljøet, kan fremkalde sygdom hos kunder og forbrugere.

Det er derfor essentielt, at rengøringen i Jeres fødevareproduktion altid er i top, og at alt Jeres inventar samt omkringliggende lokaler og toiletter rengøres dagligt, så mikroorganismer ikke føres ind eller ophober sig i produktionen. Faste planer og skemaer sikrer at alle dele af produktionen rengøres. Lofter, lamper, kabelbakker og rørføringer mv. skal rengøres i fastsatte frekvenser, for at undgå nedfald i fødevarerne, og Jeres produktionsmaskiner bør skilles ad og rengøres grundigt – helt ind i alle kroge.

Foruden rengøring af ovenstående lokaler og inventar er Jeres afløb vigtige at rengøre på daglig basis. Bliver de ikke det kan der dannes biofilm, hvor patogene bakterier vil have de optimale vækstbetingelser – Det skal vi for alt i verden undgå.

Alt dette kan Cas Cas Gruppen hjælpe Jer med.

Vi hæver rengøringskvaliteten, så I kan reducere Jeres omkostninger

Hos Cas Cas Gruppen kan vi udarbejde skræddersyede rengøringsplaner til Jeres specifikke fødevareproduktion, så den lever op til fødevarebranchens høje standarder.

Vi foretager løbende kontroller og udfører ATP-målinger på overflader der er i direkte kontakt med fødevarer. Da ATP-testen kun tester om der er mikrobiel aktivitet, vil grænseværdierne fastsættes i samarbejde med Jer.

Grænseværdierne vil oftest variere en smule fra produktion til produktion, alt efter hvor risikofuld en produktion man har. Som udgangspunkt har vi valgt at have en nedre grænseværdi på 50 RLU, og en øvre grænseværdi på 100 RLU.

Vi hæver rengøringskvaliteten, så I kan reducere Jeres omkostninger

Uanset om I ønsker at høre mere om rengøring af Jeres fødevareproduktion, procedurer, instruktion og fødevaresikkerhed, opbevaring og håndtering af fødevarer, egenkontroller, skadedyrssikring, renovation eller vedligeholdelse af lokaler, maskiner og inventar, kan I altid kontakte os på +45 70 70 73 10 eller skrive til os via kontaktformularen.

Vi glæder os, til at høre fra jer.

TOP