Miljø

Cas Cas Gruppen A/S vil være kendt som en virksomhed, der tillægger miljøet afgørende vægt og i samarbejde med vore leverandører, til stadighed medvirker til udviklingen af nye metoder for at reducere miljøbelastningen.

Vi benytter kun Svanemærkede produkter, med dosering enhed og tydelig mærkning af mængde på alle sæber, sådan at vi minimere miljøbelastningen så meget det er muligt.

Cas Cas Gruppen A/S miljøpolitik og miljømål:

Politik

 • Arbejder efter at påvirke det ydre miljø mindst muligt.
 • Har en miljøpolitik og fastsatte miljømålsætninger og handlingsplaner.
 • Arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre sin miljøpræstation.

Mål

 • Alle processer, som har indflydelse på miljøet, vil være underlagt proaktiv og reaktiv kontrol for, at opnå minimal miljøbelastning.
 • Vil til stadighed indsamle information om arbejdsmiljøet og miljø, som påvirkes af vort arbejde og handle med den største ansvarlighed på baggrund af denne information.
 • Moderne teknologi indtager en fremtrædende rolle i alle processer, da det er vores overbevisning, at teknologi er en væsentlig positiv faktor ved nedbringelse af miljøbelastningen.
 • Gennem grundig instruktion og uddannelse, vil vi tilvejebringe den nødvendige forståelse for miljøforhold hos alle vore medarbejder, således at de inddrager miljøhensyn i deres daglige arbejde – uanset deres placering i organisationen.
 • Vil bevare en positiv og åben dialog til alle offentlige instanser, kunder, myndigheder og andre, som ønsker at medvirke til optimere miljøhensyn.
 • Antallet af forskellige rengøringsmidler skal gennem individuel kompleksitet reduceres til et minimum og de anvendte midler skal være uden farvestoffer, parfume og unødvendige konserveringsmidler
 • Lægger vægt på, at alle indkøb sker under hensyn til miljøet, hvilket pålægger vore leverandører at føre en ansvarlig miljøpolitik og - om muligt – være certificeret i overensstemmelse hermed.
 • Ingen idéer må forblive uafprøvede, når det drejer sig om at minimere belastningen af miljøet.

Har du nogle spørgsmål, så ring til os på

eller skriv til os

TOP