Tel: +45 70 70 73 10CASCASONLINE

Miljø

Cas Cas Gruppen A/S vil være kendt som en virksomhed, der tillægger miljøet afgørende vægt, og i samarbejde med vores leverandører til stadighed medvirker til udviklingen af nye metoder for at reducere miljøbelastningen.

Vi benytter Svanemærkede produkter med doseringsenhed og tydelig mærkning af mængde på alle sæber, sådan at vi minimere miljøbelastningen så meget det er muligt.

Cas Cas Gruppen A/S miljøpolitik og miljømål:

Politik

 • Arbejder efter at påvirke det ydre miljø mindst muligt.
 • Har en miljøpolitik, fastsatte miljømålsætninger og handlingsplaner.
 • Arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre vores miljøpræstation.

Mål

 • Alle processer, som har indflydelse på miljøet, vil være underlagt proaktiv og reaktiv kontrol for at opnå minimal miljøbelastning.
 • Vil til stadighed indsamle information om arbejdsmiljøet og miljø, som påvirkes af vores arbejde og handle med den største ansvarlighed på baggrund af denne information.
 • Moderne teknologi indtager en fremtrædende rolle i alle processer, da det er vores overbevisning, at teknologi er en væsentlig positiv faktor ved nedbringelse af miljøbelastningen.
 • Gennem grundig instruktion og uddannelse, vil vi tilvejebringe den nødvendige forståelse for miljøforhold hos alle vores medarbejdere, således at de inddrager miljøhensyn i deres daglige arbejde – uanset deres placering i organisationen.
 • Vil bevare en positiv og åben dialog til alle offentlige instanser, kunder, myndigheder og andre, som ønsker at medvirke til optimere miljøhensyn.
 • Antallet af forskellige rengøringsmidler skal gennem individuel kompleksitet reduceres til et minimum, og de anvendte midler skal være uden farvestoffer, parfume og unødvendige konserveringsmidler
 • Lægger vægt på, at alle indkøb sker under hensyn til miljøet, hvilket pålægger vores leverandører at føre en ansvarlig miljøpolitik og - om muligt – være certificeret i overensstemmelse hermed.
 • Ingen idéer må forblive uafprøvede, når det drejer sig om at minimere belastningen af miljøet.
TOP