Tel: +45 70 70 73 10CASCASONLINE

Organisatoriske forhold

Hos Cas Cas Gruppen A/S har vi konstant for øje at optimere og udvikle vores medarbejdere igennem motivation, kurser og træningsplaner, så de har det højeste kompetence niveau i branchen. På den måde kan vi hele tiden udfordre de største konkurrenter på markedet.

Alle serviceassistenter hos Cas Cas Gruppen er ansat i henhold til kollektiv overenskomst (Serviceoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Nyansatte medarbejdere får ved ansættelse udleveret en personalehåndbog.

Vores medarbejdere bærer en ensartet og identificerbar beklædning med Cas Cas Gruppens logo på og bærer samtidig et synligt Id-kort under opgavens udførelse.

Hos Cas Cas Gruppen overholder vi alle myndigheds- og sikkerhedsmæssige krav, der er gældende for opgavens udførelse, og vi har det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven og den hertil nødvendige forsikringsdækning.

TOP