Arbejdsmiljø

Med omtanke for alle medarbejdere

Arbejdsmiljø

Cas Cas Gruppen A/S lægger vægt på, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på alle pladser vi arbejder på.

Der er derfor afsat tilstrækkelig tid til at kunne udføre arbejdsopgaven i den kvalitet der forventes.

Medarbejderen presses ikke til at udføre for meget arbejde pr. time, idet det vil føre til arbejdsstress med risiko for arbejdsskade og sygdom.

Cas Cas Gruppen A/S sørger for at undervise medarbejderne i procedurer og metoder, der sikrer god ergonomi og høj arbejdssikkerhed. Derudover sørger vi for, at medarbejderen har velfungerende og ergonomiske arbejdsredskaber, arbejdsbeklædning og personlig værnemidler.<

Cas Cas Gruppen A/S arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål

Politik

 • Arbejder løbende på at forebygge og optimere arbejdsmiljøforholdende i virksomheden.
 • Vil sikre, at alle ansatte har en positiv indstilling til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Vil være en rummelig virksomhed og arbejder aktivt for at sundhed og sikkerhed integreres i dagligdagen.

Mål

 • Skal ansætte, fastholde og udvikle et kvalificeret personale, som kan imødekomme branchens krav.
 • Er i vores arbejdsmiljøpolitik bevidste om, at gode og loyale medarbejdere yder det engagement i hverdagen, som både vi og vores kunder har brug for.
 • Virksomhedens ledelse skal bevare en flad og gennemsigtig organisation, som muliggør en åben og ærlig dialog mellem ledelse og medarbejdere.
 • Hver enkelt medarbejder skal have mulighed for at fungere selvstændigt og udvikle sine kompetencer.
 • Alle medarbejdere skal – indenfor de naturlige rammer, som fastsættes af hensyn til kundeaftaler, miljø og kvalitetskrav – have indflydelse på deres egen arbejdssituation.
 • Alle personalemæssige sager og udfordringer, skal i videst muligt omfang løses straks og altid under hensyn til principperne i den indgående overenskomst.
 • Den lovpligtige APV og APB skal udarbejdes på alle arbejdspladser snarest muligt efter opstart af en ny opgave, og skal derefter ajourføres hver andet år.
 • Der er i Cas Cas Gruppen A/S fuldstændig ligestilling, uanset køn, race, religion, alder eller kulturel baggrund.
 • Arbejdsmiljø og sygdomsforebyggende foranstaltninger tillægges stor vægt, herunder eliminering af EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde), bl.a. ved altid at indkøbe ergonomisk korrekt udstyr og uddanne medarbejderne i brugen af skånsomme bevægelser under arbejdets udførelse.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

TOP