Tel: +45 70 70 73 10CASCASONLINE

Arbejdsmiljø

Med omtanke for alle medarbejdere

Arbejdsmiljø

Cas Cas Gruppen A/S lægger vægt på, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på alle pladser vi assisterer.

Der er derfor afsat tilstrækkelig tid til at kunne udføre arbejdsopgaven i den kvalitet der forventes.

Medarbejderen presses ikke til at udføre for meget arbejde pr. time, idet det vil føre til arbejdsstress med risiko for arbejdsskade og sygdom.

Cas Cas Gruppen sørger for at undervise medarbejderne i procedurer og metoder, der sikrer god ergonomi og høj arbejdssikkerhed. Derudover sørger vi for, at medarbejderen har velfungerende og ergonomiske arbejdsredskaber, arbejdsbeklædning og personlig værnemidler.<

Cas Cas Gruppen arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål

Politik

 • Arbejder løbende på at forebygge og optimere arbejdsmiljøforholdende i virksomheden.
 • Vil sikre, at alle ansatte har en positiv indstilling til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Vil være en rummelig virksomhed og arbejder aktivt for at sundhed og sikkerhed integreres i dagligdagen.

Mål

 • Skal ansætte, fastholde og udvikle et kvalificeret personale, som kan imødekomme branchens krav.
 • Er i vores arbejdsmiljøpolitik bevidste om, at gode og loyale medarbejdere yder det engagement i hverdagen, som både vi og vores kunder har brug for.
 • Virksomhedens ledelse skal bevare en flad og gennemsigtig organisation, som muliggør en åben og ærlig dialog mellem ledelse og medarbejdere.
 • Hver enkelt medarbejder skal have mulighed for at fungere selvstændigt og udvikle sine kompetencer.
 • Alle medarbejdere skal – indenfor de naturlige rammer, som fastsættes af hensyn til kundeaftaler, miljø og kvalitetskrav – have indflydelse på deres egen arbejdssituation.
 • Alle personalemæssige sager og udfordringer, skal i videst muligt omfang løses straks og altid under hensyn til principperne i den indgående overenskomst.
 • Den lovpligtige APV og APB skal udarbejdes på alle arbejdspladser snarest muligt efter opstart af en ny opgave, og skal derefter ajourføres hver andet år.
 • Der er i Cas Cas Gruppen A/S fuldstændig ligestilling, uanset køn, race, religion, alder eller kulturel baggrund.
 • Arbejdsmiljø og sygdomsforebyggende foranstaltninger tillægges stor vægt, herunder eliminering af EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde), bl.a. ved altid at indkøbe ergonomisk korrekt udstyr og uddanne medarbejderne i brugen af skånsomme bevægelser under arbejdets udførelse.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

TOP